ΦΠΑ

Φοροτεχνική Υποστήριξη

Υπηρεσίες για ΦΠΑ

Εταιρείες με φορολογητέες παροχές υπηρεσιών σε μια χώρα όπου δεν είναι εγκατεστημένες, θα υπόκεινται συνήθως σε ΦΠΑ και συμμόρφωση με τις τοπικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

Μόλις καταχωρηθούν, οι εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις και να καταβάλλουν τακτικές πληρωμές φόρων. Η έλλειψη συμμόρφωσης ή η καθυστέρηση στη συμμόρφωση, θα επιφέρει κυρώσεις. Η Φοροτεχνική Υποστήριξη τηρεί τους κανόνες και μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, θα φροντίσει για όλες τις απαιτήσεις καταχώρησης ΦΠΑ και συμμόρφωσης, όπως σωστή καταγραφή συναλλαγών, έγκαιρη ολοκλήρωση, καταχώρηση και πληρωμή των δηλώσεων ΦΠΑ, ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat, Λίστες Πωλήσεων κ.λπ.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Περιπτώσεις, όπου η εγγραφή είναι υποχρεωτική:

  • Πωλήσεις εξ αποστάσεως (όταν καλύπτεται όριο καθαρής πώλησης 35.000 ευρώ σε προηγούμενο, ή τρέχον οικονομικό έτος)
  • Αποθήκευση εμπορευμάτων στο εξωτερικό
  • Φύλαξη εμπορευμάτων σε αποθήκες, ή αποθέματα προς αποστολή σε άλλες χώρες της ΕΕ για πελάτες
  • Διεξαγωγή ζωντανής διάσκεψης, εκθέσεων ή προγραμμάτων κατάρτισης, εάν υπάρχει είσοδος επί πληρωμή
  • Πωλήσεις καυσίμων
  • Ακίνητη περιουσία (κατασκευαστικές, τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες κ.λπ.)
  • Δομικά έργα, διακόσμηση και δημόσια έργα
  • Πώληση και εκμίσθωση εξοπλισμού και εγκατάσταση
  • Εγχώριες πωλήσεις και υπηρεσίες

Οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν να προβούν σε απευθείας εγγραφή στην Ελλάδα για σκοπούς ΦΠΑ, σύμφωνα με την εγκύκλιο 1113/2013. Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή. Απαιτείται μόνο μια αίτηση, χωρίς διαδικασίες επικύρωσης.

Οι εταιρείες εκτός ΕΕ πρέπει να ορίσουν έναν φορολογικό εκπρόσωπο που θα παρέχει τα απαραίτητα έγγραφα.

Μην διστάσετε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες ή προσφορά.

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να δούμε μαζί τις ανάγκες σας! Καλέστε στο 210 8981633

 Newsletter


Εγγραφείτε στο newsletter της Φοροτεχνικής Υποστήριξης, ώστε να λαμβάνετε πρώτοι τα φορολογικά και άλλα νέα.